Ostraha majetku a osob

.. představuje činnost vykonávanou za účelem ochrany osob, majetku nebo objektů. Jejím cílem je ochránit daný objekt či osobu vůči násilí, poškození, vandalismu nebo zneužití. Ostrahu lze rozdělit především podle předmětu a podle vykonavatele. Ostrahu mohou vykonávat jak státní složky (policie, armáda, speciální složky) tak i soukromé podnikatelské subjekty (bezpečnostní agentury) pokud splní podmínky pro udělení koncese stanovené Živnostenským zákonem.

 

Ostraha majetku

Zahrnuje ochranu majetku ve formě movité i nemovité. Vykonávána je buď ve formě fyzické ostrahy za využití uniformovaných či civilně oděných strážců, nebo „na dálku“ pomocí elektronických zabezpečovacích systémů (EZS), případně elektronických požárních systémů (EPS). Tyto dálkové monitorovací systémy jsou přitom obvykle napojeny na pult centrální ochrany (PCO).

Ostraha osob

Může být vykonávána například ve formě osobního strážce (osobních strážců), jak jej nejčastěji vídáme u zahraničních politických delegací, známých osobností umělců apod. Pod tento pojem rovněž spadá ochrana osob a jejich právních zájmů.

Ostraha objektů

Je součástí ostrahy majetku, proto pro ni platí stejná základní pravidla (fyzická ostraha nebo dálková elektronická kontrola). V případě fyzické ostrahy budov a dalších objektů se často využívá strážců, kteří vykonávají pravidelné pochůzky. Ostraha objektů rovněž zahrnuje zajištění pořádku v rámci konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních nebo jiných akcí lidových zábav apod. stejně jako třeba vyhodnocování bezpečnostních rizik.

Zdroj: Wikipedie

Vymáhání a odkup pohledávek

http://pixabay.com/ 

Zprostředkování právních služeb

http://pixabay.com/

                                            Zajištění financování

http://pixabay.com/