Služby soukromých detektivů

...jsou služby spojené s hledáním majetku a osob, se zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky, získáváním informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství, a s tím související sběr dat a jejich vyhodnocování.

Vymáhání a odkup pohledávek

http://pixabay.com/ 

Zprostředkování právních služeb

http://pixabay.com/

                                            Zajištění financování

http://pixabay.com/